Nieuwsbrief juli 2016

Website Netwerk Afvalwaterketen Delfland

Een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame afvalwaterketen. Daar werken we met 12 gemeenten en het Hoogheemraadschap van Delfland aan. Tijdens de bestuurlijke watertafel van 30 juni 2016 lanceerde burgemeester Bas Verkerk van Delft de website voor het NAD.

Op de nieuwe website zijn de uitgevoerde en nog uit te voeren projecten te vinden, naast informatie over het netwerk zelf. Via de website delen we als netwerk onze kennis en de website helpt ons de opbrengst van het NAD meer voor het voetlicht te brengen. De samenwerking van het NAD is gebaseerd op het delen en werken vanuit een ieders belangen. Dat zorgt voor een stevige basis en sterk onderling vertrouwen. Op de website lees je ook meer over de samenwerking met de drinkwaterbedrijven. Houd de website in de gaten of meld je daar aan voor de nieuwsbrief van het NAD.

Samenwerken met drinkwaterbedrijven
De seinen voor verdere samenwerking met de drinkwaterbedrijven Dunea en Evides Waterbedrijf staan op groen! Alle partijen zien een duidelijke meerwaarde en we hebben al concrete kansen en projecten op het oog. Het doel is dat Evides Waterbedrijf en Dunea als officiële partners aansluiten bij het NAD. Hierover afspraken maken doen we als NAD-partners gezamenlijk en we bereiden de besluitvorming in ieders belang zorgvuldig voor. We hopen deze afspraken tijdens de volgende bestuurlijke watertafel gezamenlijk met de drinkwaterbedrijven te ondertekenen.
Excursie in de afvalwaterketen
Dit jaar gaan we voor bestuurders een excursie organiseren in de afvalwaterketen. Meer informatie volgt na de zomervakantie.
 
Open stoel
Op woensdagochtend (om de week) komt het kernteam van het NAD bij elkaar. Daar is ook altijd een open stoel beschikbaar. In het Kernteam hoor je wat er gebeurt in en rond het NAD en wat er besproken wordt.
Wanneer je wilt kennismaken met het Kernteam of een keertje mee wilt doen, ben je van harte welkom! Neem contact op met Hanny Vrieswijk om een afspraak te maken.Netwerkdag 6 oktober
Op donderdag 6 oktober organiseren we in de ochtend  weer een NAD Netwerkdag. Meer informatie over het programma en de locatie ontvangen jullie na de zomervakantie. Reserveer de datum alvast in uw agenda! Heb je goede ideeën voor het programma, een interessante spreker of wil je een bepaald onderwerp bespreken met andere NAD-collega’s? Laat het ons weten via Hanny Vrieswijk.
 
Monitoringsplan
Hoe ver zijn we op weg om de doelstellingen van het NAD te realiseren? Welke rol spelen projecten daarin? Door te monitoren kunnen we deze vragen beantwoorden. Monitoring van de doelen gaat bij het NAD over het monitoren van minder-meerkosten, handhaving van de kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid; de 3 K’s. Monitoring biedt ons de handvaten om:

- de realisatie van onze doelen voor 2018, 2020 en 2050 (waar nodig) te kunnen bijsturen;
- te laten zien wat er al is bereikt in de afgelopen jaren;
- de jaarlijkse rapportage naar het Rijk adequaat te kunnen invullen.

De werkgroep Monitoring maakte een monitoringsplan met verschillende KPI’s;. Kern Prestatie Indicatoren. Het zijn SMART-gedefinieerde indicatoren die in een oogopslag weergeven hoe ver we zijn op weg naar ons doel. Op de website kun je bij het onderdeel Kennis – Documenten het monitoringsplan 2016-2020 downloaden.

Samenwerken aan Water

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten en door heel Nederland. Samenwerken aan Water biedt een platform om kennis te delen en te leren van elkaar. Op woensdag 15 juni was Rotterdam de ontmoetingsplaats voor de ambtelijke trekkers van de samenwerkingsregio’s. Tijdens diverse bezoeken en presentaties werden innovatieve oplossingen gedeeld waarbij de samenwerking met de stad, het waterschap en het drinkwaterbedrijf centraal stond.
Lees verder

Kennisbijeenkomst Omgevingsvisie

Op 23 juni 2016 waren we met 25 deelnemers te gast bij de gemeente Den Haag. Fred Goedbloed (programmamanager Omgevingsvisie, gemeente Leiden) en Hans Wisse (projectsecretaris Implementatie Omgevingswet, gemeente Den Haag) lieten hun licht schijnen op de impact van de nieuwe omgevingswet op bestaande werkwijzen en procedures. Enkele punten die naar voren kwamen:
  • De Wateropgave is lastig op de agenda te krijgen bij het werken aan de Omgevingsvisie.
  • De vereiste participatie is lastig te realiseren, omdat de drempel voor burgers en stakeholders hoog is. Ook staat de vraagstelling ver af van de dagelijkse praktijk.
  • De integraliteit van de nieuwe Omgevingswet vereist een andere en veel intensievere samenwerking. Dit vraagt een stevige cultuurverandering.
Een greep uit reacties van de deelnemers:

“Ik vond het zeker interessant. Er komt de komende tijd nog een heleboel op ons af. Spannend hoe we dat georganiseerd krijgen. Uit de presentaties bleek wel dat het onderwerp water nog onderbelicht is. Zeker het afvalwater. Het zou mooi zijn als je hemelwater (klimaat) en afvalwater op zo'n zelfde manier er in kan krijgen. Dat duurt nog een paar jaar.”

“NAD loopt qua samenwerking voor op ervaringen in pilots met de nieuwe omgevingswet. Inbedding van afvalwater in de omgevingswet is nog onduidelijk. Er is nog tijd om hier aan te werken. Het NAD moet kijken of ze aansluiting kunnen vinden via één van de projecten.”

“De bijeenkomst was informatief, belangrijk om op de hoogte te blijven want je krijgt er mee te maken. Goed om ervaringen van pilots en experimenten met elkaar te delen.”

 

Kennis aangeboden

Dunea biedt tijdens de kennisbijeenkomst aan: expertise van Dunea medewerkers. Heb je in een van je projecten behoefte aan kaartmateriaal of kennis over grondwaterlichamen, waterkwaliteit en effecten van bodemdaling? Neem dan contact op met Willemijn Bouland-Oosterwijk.


Deelnemers luisteren aandachtig tijdens de kennisbijeenkomst
deel op facebook
Tweet
deel via email
deel via linkedIn
Voor alle afbeeldingen geldt: mogen alleen gebruikt worden met bronvermelding.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Netwerk Afvalwaterketen Delfland · Gemeente Pijnacker - Nootdorp · Oranjeplein 1 · Pijnacker, ZH 2641 EZ · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp